فاتق…

عشقش بکشد سه شنبه هم می آید

فاتق…

عشقش بکشد سه شنبه هم می آید

۲ مطلب با موضوع «آخرالزمان» ثبت شده است

یا رب المظلوم

روزی میرسد که در تاریخ آل سعود به آل سقوط شهرت پیدا خواهد کرد

به ادامه مطالب مراجعه کنید

  • عباسِ امیر

 

یا رفیق

فتنه های آخرالزمان کودک را پیر میکند

شاید نام زبیر به گوشتان خرده باشد،او از مهم ترین صحابه پیامبر بود و کسی که پیامبر(ص) به او مژده بهشت را داده بود.او کسی بود که در شورایی که عمر(لعنت الله علیه) تعیین کرده بود،به نفع حضرت علی(ع) کنار کشید.

  • عباسِ امیر